Word lid van de coöperatie Heerlijk Lokaal!

Door lid te worden van de coöperatie Heerlijk Lokaal ontvangt u standaard 10% korting op de totale rekening. Daarnaast worden er in de loop van het jaar vele verschillende specials georganiseerd voor de leden, waarover later meer over gecommuniceerd wordt. Een lidmaatschap voor Heerlijk Lokaal bedraagt €20,21 per jaar.
U kunt uw lidmaatschap via onderstaand aanmeldformulier aanvragen. Binnen 30 dagen na ontvangst van uw aanvraag, hoort u van het Bestuur wanneer het lidmaatschap in kan gaan.

Het huishoudelijk reglement van Heerlijk Lokaal vindt u hier

Inschrijfformulier lidmaatschap coöperatie Heerlijk Lokaal U.A.


Naam

Voornaam / Voorletters

Geslacht
manvrouw

Adres

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Geboortedatum

E-mail

Bank/Giro rekeningnummer (IBAN)

Te naamstelling bank/giro

Naam bank

Inschrijfdatum

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Coöperatie Heerlijk Lokaal U.A. te Apeldoorn om per inschrijfdatum wegens contributie en/of verleende diensten bedragen af te schrijven van de bovenvermelde bank/girorekeningnummer.

Ik ga akkoord